20 jan 2021

FORSLAGSFRIST 2021

Forslagsfrist til årets generalforsamling er satt til 28. februar 2021. Forslag kan leveres, sendes eller mailes til borettslagets driftskontor. Forslag må være signert og forslagsstiller bør møte på generalforsamlingen for å redegjøre for forslaget.