2 jun 2021

GENERALFORSAMLING 2021

Styret har i lengre tid vurdert løsninger for årets generalforsamling, opp mot smitteverntiltakene. Det har kommet inn mange forslag og i tillegg har vi jo alle forslagene som ikke ble behandlet i fjor. Styret ønsker derfor sterkt å gjennomføre en fysisk generalforsamling, hvor vi kan møtes personlig. I håp om å få dette til, avventer vi med å holde generalforsamling til august. Da er det godt håp om at smitten i Oslo er under god kontroll og at det da er mulig og møtes i et passelig lokale. Hilsen Styret i Ammerudlia borettslag