Endret: 4 jan 2017     Opprettet: 22 des 2016

Vaktmestere

Borettslaget har ansatt fire vaktmestere:

Frode Olsen, Tom R. Clason, Ali Mahamed og Knut Carlson.

Alle henvendelser til disse skal gå gjennom driftskontoret, men etter kontortid kan vakthavende vaktmester treffes på tlf: 930 30 888 ved akutt behov for hjelp.