Endret: 22 jan 2020     Opprettet: 20 jan 2017

Parkering

Ammerudlia borettslag er bygget på 60-tallet, og behovet for parkeringsplasser var ikke så stort den gangen. Vi har kun ca. 500 parkeringsobjekter, noe som fører til at man må sette seg på venteliste for å få leie parkeringsplass. Garasjene er andelsgarasjer hvor man må kjøpe seg inn med ett innskudd (på samme måte som med leilighetene). Garasjene selges altså til høystbydende uavhengig av ventelister.
Leiekontrakter og ordensregler for parkeringsobjektene kan du lese HER.

Dersom du lurer på hvor en garasje, eller en parkeringsplass ligger, kan du søke på nummeret i dette KARTET

Ved enhver opprettelse, eller endring av leieforhold, beregner OBOS seg et gebyr på kr. 715,-

På generalforsamlingen i 2013 ble det også vedtatt at det fra den dato kun er lov å disponere ett parkeringsobjekt pr. leilighet. (Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft).
En andelseier som har parkeringsplass kan fortsatt kjøpe garasje, men da går parkeringsplassen tilbake til borettslaget.

Dersom en leilighet selges, overføres mellom slektninger eller arves, vil eventuell parkeringsplass knyttet til boligen gå tilbake til borettslaget.
Er det garasje(er) tilknyttet boligen kan EN garasje overtas av ny eier.

Borettslaget har avtale med P-Service om å kontrollere parkeringen hos oss. Dersom det oppstår  behov for assistanse fra de, for eksempel ved feilparkert bil på privat parkeringsplass, så treffes de på telefon: 41 25 53 84