Endret: 20 jan 2017     Opprettet: 11 jan 2017

Velkommen til Ammerudlia borettslag

Ammerudlia borettslag ble bygget på jordene til Ammerud søndre, og nordre gård på 60-tallet, og første innflytting var i 1966.


 

Borettslaget består av fire høyblokker med til sammen 984 leiligheter. Sørveggen på blokkene er prydet med dekorasjoner/tegninger av kunstneren Knut Steen, og det er nok mange som opp igjennom årene har brukt disse tegningene for å identifisere nettopp sin blokk.                         

Til daglig benevner vi blokkene som blokk 1, 2, 3 og 4.
Blokk 1 har adressene Ammerudhellinga 33-43
Blokk 2 har adressene Ammerudhellinga 56-66
Blokk 3 har adressene Ammerudhellinga 70-80
Blokk 4 har adressene Ammerudgrenda 166-176
 

I 2014 ble borettslaget ført opp på byantikvarens gule liste. Det skyldes bygningene, men de store, åpne friområdene mellom blokkene. I tillegg ligger borettslaget helt opp til "tregrensa" i Lillomarka med sine mange muligheter for turer, bading fisking etc.

Borettslaget har fra begynnelsen hatt sentralfyring med vannbåren varme, og i 1989 ble det montert varmepumper sentralt i fyr-rommene. Varmepumpene er av typen luft til vann, og det er avtrekksluften fra ventilasjonsanlegget vi benytter til å drive varmepumpene. Dette gir oss en besparelse på ca. 40% i energibruk. Den tilleggsvarmen vi trenger kommer fra Hafslund Fjernvarme (via Ammerud Varmesentral) som også bestreber seg på å benytte mest mulig miljøvennlige produkter til oppvarming. Alt i alt gir dette oss en miljøprofil vi er stolte av.